Bảng xếp hạng Euro

5 / 5 của 2 đánh giá
Bảng xếp hạng Euro hôm nay - Cập nhật BHX Euro mùa giải 2021 mới nhất, liên tục 24/7, chính xác trên Top Soi Kèo
Bảng xếp hạng VCK Euro 2021
A Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Italy Italy 0 0 0 0 0 0
2 Switzerland Switzerland 0 0 0 0 0 0
3 Turkey Turkey 0 0 0 0 0 0
4 Wales Wales 0 0 0 0 0 0
B Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Belgium Belgium 0 0 0 0 0 0
2 Denmark Denmark 0 0 0 0 0 0
3 Finland Finland 0 0 0 0 0 0
4 Russia Russia 0 0 0 0 0 0
C Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Austria Austria 0 0 0 0 0 0
2 Netherlands Netherlands 0 0 0 0 0 0
3 North Macedonia North Macedonia 0 0 0 0 0 0
4 Ukraine Ukraine 0 0 0 0 0 0
D Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Croatia Croatia 0 0 0 0 0 0
2 Czech Republic Czech Republic 0 0 0 0 0 0
3 England England 0 0 0 0 0 0
4 Scotland Scotland 0 0 0 0 0 0
E Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Poland Poland 0 0 0 0 0 0
2 Slovakia Slovakia 0 0 0 0 0 0
3 Spain Spain 0 0 0 0 0 0
4 Sweden Sweden 0 0 0 0 0 0
F Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 France France 0 0 0 0 0 0
2 Germany Germany 0 0 0 0 0 0
3 Hungary Hungary 0 0 0 0 0 0
4 Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0
Thông báo